handelsbetingelser

for Helene Philipsen.dk og .com

Priser på hjemmesiden
 

Alle priser er i danske kroner med mindre andet fremgår tydeligt på produktsiden. Undervisning er eks. moms alt andet er inklusiv dansk moms på 25% med mindre andet fremgår tydeligt.

Betalingsbetingelser
 

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 48 timer i forvejen. Hvis uddannelse, kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur, såfremt der ikke tilbydes ny dato/datoer.

Tilmelding til forløb, kurser og workshops kan aflyses op til 14-dage før startdato med fuld tilbagebetaling. Hvis du ønsker at afbestille et forløb, kursus eller workshop mindre end 14 dage før start, har du følgende valgmuligheder: Vi kan checke om der er nogen på venteliste til det givne forløb som kan overtage din plads og betaling, eller du kan sende en anden person end dig selv. Ved aflysning mindre end 14 dage før start tilbagebetales din investering i en plads ikke.

1:1 forløb; når vi har indgået en aftale om start af 1:1 forløb hos Helene Philipsen er aftalen bindende. Når du tilmelder dig bliver tiden til dit forløb reserveret i vores system og vi siger nej til andre kunder, forløbet refunderes derfor ikke, men kan evt. udskydes efter nærmere aftale. 

Bookinger af foredrag er bindende. 

 

Konsulentydelser og projekter kan opsiges med 3 måneders varsel. 

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse/internetforbindelse eller møde op på den aftale adresse på det aftalte tidspunkt.

Vi kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til særlige former for spamfiltre eller mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os.

Du modtager altid en kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, Visa, American Express og MasterCard som betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Vi gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.
 

Aflysning af sessioner
 

Aflysning af session kan ske uden beregning op til 24 timer før aftaletidspunktet, ved aflysning mindre end 24 timer før afregnes fuld pris med mindre vi bekræfter at vi i Helene Philipsen kan afsætte tiden til anden side.

Abonnement
 

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for betalingen sendes til din mail.
 

Du modtager en mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til hej@helenephilipsen.dk eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket for yderligere perioder.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.
 

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved i brug. Dette gælder alle digitale produkter.
 

Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.

Levering sker umiddelbart efter betaling via link tilsendt i mail.

Force Majeure
 

Force majeure (fransk for "større kraft") fritager en eller begge parter fra kontrakten ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over, som epidemi, krigstrejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør at kontrakten bliver udført. Force majeure er en hændelse ingen har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges.

 

Aflysning af kursus/arrangement ved force majeure.

Hvis undervisning, kursus eller arrangement må aflyses på grund af naturkatastrofe, krig, ekstremt vejr, undtagelsestilstand, strejke eller epidemi betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder. Under COVID i 2020/2021 har dette været muligt at løse med ændring af datoer, digitale møder fremfor LIVE fremmøde, og vi vil til enhver tid prioritere at finde en god løsning fremfor blot at aflyse et kursus, undervisning eller arrangement.

 


Disclaimer

Vi bruger og formidler den viden, som vi har lært på uddannelser, kurser og workshops - samt personlige betragtninger og erfaringer. Alt indholdet skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed, og værktøjer der faciliteres uden nogen form for garanti.

 

Rettigheder
 

Helene Philipsen har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i forbindelse med kurser, coaching, konsulentydelser, foredrag og uddannelser.

Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.
 

Helene Philipsens navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse.
 

Såfremt de leverede produkter/materiale og Helene Philipsens navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Helene Philipsen berettiget til en bod på 120.000 kroner pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Helene Philipsen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar
 

Ethvert erstatningsansvar, som Helene Philipsen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og foredrag, er begrænset til direkte skade og tab. Helene Philipsen er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Helene Philipsen eller hendes team og/eller undervisere har handlet simpelt uagtsomt. Helene Philipsens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Lovvalg og værneting
 

Tvist og uoverensstemmelse mellem Helene Philipsen og part/aftager/køber afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© Helene Philipsen, 2022. Alle rettigheder forbeholdes.